Thứ 3, Ngày 14 tháng 07 năm 2020
-
Mã tour Điểm đến Số ngày Hạn đặt tour Ngày đi Ngày về Giá (VNĐ) Còn nhận  
MTVAK-HONGKONG Tour Hongkong 4N3Đ Bay Hongkong Airlines - 01 Ngày Tự Do (MTVAK-HONGKONG)
Hongkong Airline  

4
08/08/2020 12/08/2020 13,360,000VND 50 Đặt ngay
MTVAK-HONGKONG Tour Hongkong 4N3Đ Bay Hongkong Airlines - 01 Ngày Tự Do (MTVAK-HONGKONG)
Hongkong Airline  

4
15/08/2020 19/08/2020 13,360,000VND 50 Đặt ngay
MTVAK-UC Sydney - Melbourne Khởi Hành Từ Hà Nội (MTVAK-UC)
Máy Bay  

6
29/08/2020 03/09/2019 39,190,000VND 50 Đặt ngay
MTVAK-UC Sydney - Melbourne Khởi Hành Từ Hà Nội (MTVAK-UC)
Máy Bay  

6
29/08/2020 03/09/2020 48,990,000VND 50 Đặt ngay
MTVAK-HONGKONG Tour Hongkong 4N3Đ Bay Hongkong Airlines - 01 Ngày Tự Do (MTVAK-HONGKONG)
Hongkong Airline  

4
12/09/2020 16/09/2020 13,360,000VND 50 Đặt ngay
MTVAK-HONGKONG Tour Hongkong 4N3Đ Bay Hongkong Airlines - 01 Ngày Tự Do (MTVAK-HONGKONG)
Hongkong Airline  

4
10/10/2020 14/10/2020 13,360,000VND 50 Đặt ngay
MTVAK-HONGKONG Tour Hongkong 4N3Đ Bay Hongkong Airlines - 01 Ngày Tự Do (MTVAK-HONGKONG)
Hongkong Airline  

4
22/10/2020 26/09/2020 13,360,000VND 50 Đặt ngay
MTVAK-HONGKONG Tour Hongkong 4N3Đ Bay Hongkong Airlines - 01 Ngày Tự Do (MTVAK-HONGKONG)
Hongkong Airline  

4
24/10/2020 29/10/2020 13,360,000VND 50 Đặt ngay